Video chương trình "Chuyển đổi số cùng bạn" - số tháng 03-2024: "Chuyển đổi số Đà Nẵng phát triển nguồn nhân lực số"
Đăng ngày 01-04-2024 10:21, Lượt xem: 192

Mục tiêu của Đà Nẵng đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP thành phố (trong đó công nghiệp công nghệ thông tin chiếm tối thiểu 15% GRDP thành phố). Để đạt được mục tiêu, ngoài việc tích cực thực hiện các chính sách, xây dựng đề án thúc đẩy phát triển, Đà Nẵng chú trọng ươm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

CỔNG TTĐT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác