Quyết định số 9510/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND thành phố v/v phê duyệt giảm tiền thuê đất năm 2012 của một số tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng (đợt 1)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác