Sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông tại 56 đoạn, tuyến đường trên địa bàn thành phố trong năm 2019
Đăng ngày 03-04-2019 10:47, Lượt xem: 220

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng vừa ký Công văn số 2018/UBND-STTTT ngày 1-4-2019 thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông tại 56 đoạn, tuyến đường trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp và chỉnh trang cáp viễn thông 56 đoạn, tuyến đường được phê duyệt; cung cấp cơ sở dữ liệu về vị trí cột điện lực trên địa bàn thành phố cho Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc quản lý cáp viễn thông đi treo; hỗ trợ, hướng dẫn UBND các quận, huyện trong công tác sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông trong khu vực dân cư, kiệt, hẻm trên địa bàn các quận, huyện. 

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng trong triển khai sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông, đặc biệt, hỗ trợ trong công tác thu hồi, cắt bỏ cáp viễn thông vô chủ, mất mỹ quan đô thị, sắp xếp lại tuyến cáp viễn thông băng ngang đường; đồng thời, triển khai đường dây điện thoại nóng để người dân, tổ chức phản ánh sự cố, góp ý liên quan đến cáp viễn thông. Bên cạnh đó, hướng dẫn, trao đổi với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện về mặt kỹ thuật viễn thông trong việc bố trí hệ thống cống bể cáp ngầm cáp viễn thông trục, đặc biệt hệ thống cống bể cáp viễn thông thuê bao (phân phối dịch vụ viễn thông đến người dân) khi phê duyệt các quy hoạch xây dựng khu đô thị, dân cư, đường giao thông; chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn về mặt kỹ thuật viễn thông để bố trí hạ tầng cáp viễn thông trong các tòa nhà chung cư, nhà xã hội; bảo đảm người dân được lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet nhưng không phải kéo treo dây ở khu vực xung quanh các tòa nhà.

Đối với việc ngầm hóa cáp viễn thông tại 6 tuyến nội thị năm 2019 theo dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan của thành phố nghiên cứu, tham gia bố trí đặt trước cống, bể cáp điện theo tiến độ của dự án.

Liên quan đến triển khai các dự án xây dựng, giao thông có nội dung ngầm hóa cáp viễn thông, điện lực, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, các Ban quản lý xây dựng, giao thông có trách nhiệm thông báo sớm đến các doanh nghiệp viễn thông, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng để các doanh nghiệp có kế hoạch bố trí về nguồn lực ngầm hóa; thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp trong công tác ngầm hóa.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác