Quyết định 4646/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP, NĐ số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và NQ số 131/2015/NQ-HĐND của HĐND TP
Đăng ngày 22-10-2019 03:14
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác