Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp
Đăng ngày 18-01-2020 06:40

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Công thương năm 2020 tổ chức vào chiều 17-1. 

Năm 2019, được sự chỉ đạo của Bộ Công thương, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, Sở Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ trong dịp lễ hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có mức tăng trưởng nhưng còn thấp.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2019:

Tình hình sản xuất công nghiệp:

  • Giá trị gia tăng (VA): theo giá trị thực tế của ngành đạt 17.917 tỷ đồng (tăng 302 tỷ đồng so với năm 2018), chiếm 16,41% GRDP thành phố. Tốc độ tăng VA (theo giá so sánh 2010) của ngành ước tăn 4,22% so với năm 2018.
  • Chỉ số công nghiệp (IIP) cả năm tăng 4,25% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 4,63%, sản xuất và phân phối điện tăng 4,73%, cung cấp nước và xử lý rác thải dự kiến tăng 7,09%, khai khoáng giảm 20,04%,...

Hoạt động thương mại:

  • Xuất khẩu: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 đạt 1.658,6 triệu USD, tăng 3,9% so với năm 2018.
  • Nhập khẩu: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 đạt 1.365 triệu USD, tương đương so với năm 2018.
  • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 đạt 99.970 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2018.  

Năm qua, ngành Công thương tập trung triển khai 02 nhiệm vụ lớn: Thực hiện hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố giao cho Sở; Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình: Kế hoạch triển khai Chương trình của thành phố về thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”,... Các công tác: Công tác hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh; Công tác quản lý năng lượng, an toàn lưới điện, kỹ thuật, an toàn thực phẩm, môi trường trên lĩnh vực công thương; Công tác theo dõi, bình ổn thị trường;... được triển khai thực hiện hiệu quả.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020, ngành Công thương đặt ra chỉ tiêu cho 03 lĩnh vực: sản xuất công nghiệp; xuất, nhập khẩu; tổng mức bán lẻ hàng hóa. Cụ thể, về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến tăng 7,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,7%; Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8-8,5%; Về xuất nhập, khẩu: tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa dự kiến tăng khoảng 7-8% so với năm 2019; kim ngạch nhập khẩu dự kiến tăng 7-8% so với năm 2019; Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 dự kiến tăng 22,1% so với năm 2019.


Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Hà Bắc trao bằng khen cho ông Phan Xuân Hoàng (Phụ trách Ban Quản lý Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Đà Nẵng)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Công thương đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị ngành Công thương khắc phục những hạn chế, tồn đọng: chưa thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư vào các khu công nghiệp; việc triển khai các cụm công nghiệp và tuyến phố chuyên doanh chợ đêm còn chậm so với nhu cầu.

Năm 2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao Sở Công Thương một số nhiệm vụ chính trong các lĩnh vực: quy hoạch, chính sách, thương mại. 

Về quy hoạch, Phó Chủ tịch đề nghị ngành Công Thương phối hợp với Ban tư vấn và thông qua Sở Xây dựng để có những góp ý, ý kiến về việc quy hoạch ngành trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo bản ký kết giữa thành phố với đối tác tư vấn Singapore trong chương trình Tọa đàm mùa xuân 2019; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung xây dựng các phần việc để thực hiện quy hoạch ngành Công thương theo quy hoạch tập thể theo Nhiệm vụ quy hoạch và phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định và Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó có ngành Công thương, Phó Chủ tịch đề nghị ngành Công thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND thành phố và Thành ủy về nội dung này.


Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Hà Bắc trao bằng khen cho 05 cá nhân, 02 tập thể

Về chính sách, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Công thương trong năm 2020 tiếp tục hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ: công nghiệp hỗ trợ, khuyến công, thương mại điện tử,... Đồng thời, năm 2020 là "Năm thứ 3 thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư", theo kế hoạch, ngày 20-3 sẽ tổ chức chương trình Tọa đàm mùa xuân, Phó Chủ tịch đề nghị ngành Công thương phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp điều chỉnh ngành nghề, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

Về thương mại, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Công thương triển khai thực hiện các chương trình: cửa hàng miễn thuế trong phố cho khách du lịch, tổ chức các hội chợ, đưa hàng Việt về nông thôn,...

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Công thương phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo bình ổn giá, tổ chức đưa hàng Tết về miền núi cho người dân, tổ chức các phiên chợ cho người lao động, tổ chức 16 điểm bán thịt heo bình ổn giá vào các ngày 28,29 và 30 âm lịch (tức ngày 22, 23, 24-1-2020);...

Dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong quá trình công tác. Trong đó, 01 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 05 cá nhân, 02 tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Công Thương đã khen thưởng cho 13 tập thể các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương, 02 Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở, 18 hộ kinh doanh các chợ, 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công thương, 3 phòng kinh tế hạ tầng quận huyện. 

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT