Lịch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 07-09-2020 09:33

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Thứ Hai 07/9

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số Sở, ngành liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

PH số 1, tầng 3

A.ViệtĐTĐT

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát công tác Phòng, chống dịch COVID-19

PH số 2, tầng 2

P.VHXH

C

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid

HT số 1, tầng 2

CPVP; P.VHXH

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với một số nhà đầu tư (CMC, Vicoland và Ecoland)

PH số 1, tầng 2

A.Sơn, P.KTTC, P.ĐTĐT

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo xử lý kiến nghị của Công dân

PH số 1, tầng 3

P.NCPC

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

 

Thứ Ba 08/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

CPVP, TrP,TKTH

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

PH số 1, tầng 2

P.NCPC

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

A.Anh, A.TúTKTH

- 14h45: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo xử lý kiến nghị doanh nghiệp (Công ty CP Công nghệ Smartest; Công ty Cổ phần Vinafor,...)

PHGB, tầng 3

A.Anh, A.ChươngĐTĐT

­Thứ Tư 09/9

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương về việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng; công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trí; hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (trực tuyến)

VPTU

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số hạng mục thuộc dự án Phát triển bền vững

PH số 1, tầng 3

P.ĐTĐT

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên  kiểm tra thực tế

Hiện trường

P.KTTC

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo phương án xã hội hóa đầu tư trung tâm thương mại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

- 10h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh đối thoại với Công dân

PHGB, tầng 3

 

P.TCD, TTHC

A.Anh, P.ĐTĐT, P.KTTC

A.Anh, P.NCPC

C

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid

HT số 1, tầng 2

CPVP; P.VHXH

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đối thoại với công dân theo Kế hoạch của UBND thành phố

P.TCD, TTHC

P.NCPC

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp xử lý một số vướng mắc tại Cảng HKQT

PH số 2, tầng 2

P.ĐTĐT, P.KTTC

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Sở KH&CN về dự thảo Nghị quyết nội dung và mức chi hỗ trợ khởi nghiệp; Đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Miền Trung Tây Nguyên và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới Công nghệ

PH số 1, tầng 3

A.Sơn, P.VHXH

­Thứ Năm 10/9

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

P.ĐTĐT

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số nội dung liên quan chuyên môn của Sở

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai kết luận của BTV Thành ủy và UBND thành phố

PH số 1, tầng 3

A.Sơn, P.KTTC, P.ĐTĐT

A.Sơn, P.NCPC, P.ĐTĐT

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở Tài chính báo cáo các đơn vị sự nghiệp vào công trình nhà làm việc các BQL và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 - 9h30: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc triển khai lắp đặt thí điểm trạm BTS thay thế trụ điện chiếu sáng

PH số 1, tầng 2

 

 

 

A.Anh, P.ĐTĐT

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

A.Anh

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB quận Cẩm Lệ

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo thiết kế đô thị và quy định quản lý theo quy hoạch Khu CNTT tập trung - giai đoạn 1

 

PH số 1, tầng 2

P.ĐTĐT

A.ViệtĐTĐT

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định giá đất (trực tuyến)

PH số 2, tầng 2

A.Sơn, P.KTTC

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế (sông Cổ Cò)

Hiện trường

P.ĐTĐT

Thứ Sáu 11/9 

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các nội dung liên quan đến Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố (cả ngày)

VPTU

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự đối thoại với công dân

P.TCD

A.Anh, P.NCPC

C

- 16h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid

HT số 1, tầng 2

CPVP; P.VHXH

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Tập đoàn IPPG (trực tuyến)

PH số 2, tầng 2

A.Sơn, P.KTTC, P.ĐTĐT

                          

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT