Kế hoạch 7073/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT
Đăng ngày 29-10-2020 09:18
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác