Ban Thường vụ Thành ủy tham gia góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng
Đăng ngày 10-11-2020 15:31

Sáng ngày 10-11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy và một số cơ quan liên quan để lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội.

Nghị quyết số 119/2020/QH14 (NQ119) về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được Quốc hội  khóa XIV thông qua ngày 19/6/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 với thời gian thí điểm đến năm 2023. Sau khi có NQ119, Chính phủ đã gia các cơ quan liên quan soạn thảo Nghị định của Chính phủ nhằm hướng dẫn thực hiện NQ119. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ đã thảo luận đóng góp các ý kiến vào dự thảo Nghị định chủ yếu tập trung vào nội dung tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trong điều kiện không tổ chức HĐND cấp quận và phường. Đồng thời, cuộc họp cũng thảo luận tham gia ý kiến nhằm điều chỉnh bổ sung một số quy định tại Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành trước đây về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng  theo điều 8 NQ119.

Về dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị,  nhiều ý kiến đại biểu tham gia góp ý, nhấn mạnh đến vai trò bộ máy chính quyền quận, phường cần phải được quan tâm quy định cơ cấu tổ chức, số lượng các phòng chuyên môn, số lượng cán bộ công chức phường phù hợp với địa phương mình. Quy định về việc các cán bộ công chức phường thuộc biên chế CBCC cấp quận được sự đồng tình cao bởi quy định như vậy sẽ tại điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp điều động, bố trí cán bộ, công chức và cũng tạo cơ hội cho các CBCC phường phấn đấu, rèn luyện vươn lên. Tuy nhiên, kèm theo đó phải là lộ trình đào tạo bồi dưỡng để đạt mức chuẩn hóa các tiêu chuẩn của CBCC.

 Ý kiến tham gia nhiều nhất cho dự thảo là trong điều kiện không tổ chức HĐND cấp quận, phường thì các nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND quận, HĐND phường sẽ được chuyển giao cho HĐND, UBND thành phố, UBND quận, UBND phường như thế nào cho phù hợp. Kèm theo đó là các quy định về biên chế, tổ chức cũng phải tính toán sắp xếp để đảm nhận những nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan theo thẩm quyền.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo Nghị định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã  ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, nêu rõ những luận cứ pháp lý  đối chiếu với các văn bản liên quan, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố để tham gia xây dựng nghị định với tinh thần các nội dung quy định của nghị định mới phải có mức độ bằng hoặc cao hơn những quy định hiện hành để tại điều kiện cho việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị đem lại hiệu quả tốt hơn.

Đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1-11-2016 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tiếp tục họp và đề xuất nên giữ lại những nội dung nào và đề nghị bỏ những nội dung nào để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Những nội dung nào định lượng được thì cần cụ thể, chi tiết, những nội dung nào còn phù hợp với tình hình thực tế của thành phố thì cần giữ lại.

LÊ HOA 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT