Phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND thành phố
Đăng ngày 13-11-2020 08:46

Sáng ngày 13-11, UBND thành phố dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch TT Lê Trung Chinh đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 11. Phiên họp đã thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị trình HĐND tại kỳ họp cuối năm và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND theo luật định.

Các thành viên UBND thành phố đã thông qua dự thảo trình HĐND về việc  tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong năm 2021. Đây là một chính sách nhân văn thực hiện  theo Nghị quyết số 309 ngày 08/7/2020 của HĐND thành phố đã được thực hiện nhiều năm qua. Dự  kiến, trong thời gian tới, thành phồ sẽ ban hành một chính sách tổng thể hỗ trợ người dân về y tế với nhiều quy định cụ thể như hỗ trợ cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo và tiền ăn cho bệnh nhân lao kháng thuốc tại các cơ sở y tế công lập … nhằm giảm bớt những khó khăn cho các bệnh nhân.   

Một chính sách nhân văn khác cũng được UBND thành phố thông qua trình HĐND thành phố là quy định một số mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy Đà Nẵng không phải là địa bàn trọng điểm mua bán người nhưng theo quy định của Chính phủ, các chính sách này cũng cần thực hiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và hỗ trợ, bảo vệ cho các nạn nhân của tình trạng mua bán người.  

UBND thành phố thông qua tờ trình đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ đầu năm 2021. Theo đó,  các mức thu lệ phí tại UBND các phường, xã và tại các quận, huyện đa số giữ nguyên theo NQ số 56/2016/NQ-HĐND; chỉ thay đổi một vài  mức thu lệ phí tại các phường, xã  như  quy định thu lệ phí hộ tịch khi đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân là 8.000 đ;  Mức thu lệ phí tại các quận, huyện như quy định thu lệ phí hộ tịch khi đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân là 75.000 đ; quy định thu lệ phí hộ tịch đăng ký khai sinh trường hợp cha mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho trẻ là 50.000 đ; thu lệ phí hộ tịch khi đăng ký khai tử là 50.000 đ; thu lệ phí hộ tịch khi đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài là 25.000 đ

Một nội dung hết sức quan trọng của kỳ họp HĐND cuối năm là đánh giá tình hình  thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà  Nẵng năm 2020,  phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 05 năm giai đoạn 2021-2025. Theo Sở kế hoạch và đầu tư thành phố, do ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh nên có 8/11 chỉ tiêu năm 2020 ước không đạt chỉ tiêu và GRDP của thành phố năm 2020 ước giảm 9,26%. Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, có 3 kịch bản về mức tăng trưởng GRDP năm 2021 phụ thuộc nhiều  vào mức độ của tình hình khống chế, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lần lượt là 8,5-9%; 5-6% và 3-3,5%. Trong đó, kịch bản 2, mức tăng trưởng 5-6% là khả thi với yêu cầu phấn đấu rất cao mới có thể đạt được.

Các Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020, dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021;  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2016-2020 về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025  do Sở Tài chính trình bày cũng đã được UBND thành phố thông qua. Theo đó, năm 2020 cũng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh nên thu ngân sách thành phố chỉ đạt 63,5% so với kế hoạch. Dự toán thu ngân sách năm 2021 phấn đấu đạt 21.173 tỷ, tăng 107,8%. Tính bình quân giai đoạn 2016-2020 mức thu ngân sách hàng năm đều tăng khoảng 5,5% và dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ tăng mức bình quân 8,2% năm.

Từ năm 2008 đến năm 2020, thành phố đãthực hiện Đề án Đà Nẵng –Thành phố Môi trường và đã đạt được một số kết quả đáng kể.  Sở Tài nguyên và Môi trường về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND thành phố với bộ tiêu chí gồm 30 tiêu chí thể hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và  nâng cao năng lực quản lý và nhận thức về bảo vệ môi trường.   

Phiên họp UBND thành phố đã thống nhất thông qua các vấn đề trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố như xây dựng hồ sơ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; xây dựng hồ sơ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;   dự thảo Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo số 7766/BC-SXD ngày 02/11/2020 của Sở Xây dựng về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và đề xuất kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.

UBND thành phố cũng đã thông qua theo thẩm quyền việc mua sắm các trang thiết bị cho các bệnh viện trên địa bàn và cho ý kiến về mua sắm thiết bị vi tính cho các trường học theo kế hoạch. 

 LÊ HOA

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT