Lịch công tác tuần 28 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 05-07-2021 09:02
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 05/7

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh diễn tập thực binh A2

Theo Ch/trình

 

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức gặp mặt doanh nghiệp

- 14h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo văn bản đề xuất chủ trương xây dựng dự Đề án thành lập Khu phi thuế quan

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế

PH số 1, tầng 3

 

 

 

Xã Hòa Liên

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo việc xây dựng tại các lô đất mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành nối dài

PH số 1, tầng 2

Thứ Ba 06/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra công tác thi tốt nghiệp

- 9h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

Hiện trường

PHGB, tầng 3

- 8h00-9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB quận Cẩm Lệ

PH số 1, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc cấp Giấy CNQSDĐ cho Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng

PH số 1, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp UBND thành phố thường kỳ

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

­ Thứ Tư 07/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra địa điểm diễn tập

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý khó khăn, vướng mắc của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư (Dana-Ý, Dana-Úc; trường hơp bà Nguyễn Thị Xuân; hợp đồng xử lý chất thải rắn,…)

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe dự thảo nội dung Báo cáo cơ chế, chính sách về công nghiệp hỗ trợ; xử lý tài sản Bệnh viện phục hồi chức năng

PH số 1, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp hội đồng GPMB quận Liên Chiểu

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội thảo về cơ chế phân cấp, phân quyền

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

HT số 1, tầng 2

- 17h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đi công tác để làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về một số khó khăn, vướng mắc (đến hết ngày 09/7)

Hà Nội

 

 

 

 

Thư Năm 08/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chung cư được bố trí thuê theo diện giải tỏa, tái định cư

- 10h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp công dân thường kỳ

PHGB, tầng 3

 

P.TCD, tầng 1

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở VHTT báo cáo quy hoạch quảng cáo ngoài trời

- 15h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo xử ý kiến nghị của công dân

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

 

PHGB, tầng 3

 

HT số 1, tầng 2

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Đề án quản lý các hồ trên địa bàn thành phố và giá để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

 

 

Thứ Sáu 09/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề về giải tỏa đền bù

 

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp trực tuyến về quy hoạch

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

HT số 1, tầng 2

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo liên quan đến việc cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông

PH số 1, tầng 3

 

 

 

 

* Thứ bảy (10/7):

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra một số nội dung phục vụ công tác Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 (theo Ch/trình – cả ngày).

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất tại PH số 1, tầng 3.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT