Lịch công tác tuần 30 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 19-07-2021 08:14
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 19/7

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo xử lý vướng mắc của công dân

PHGB, tầng 3

 

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Tài chính và UBND các quận, huyện về cơ chế tài chính theo mô hình chính quyền đô thị và xử lý kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo phương án kiểm soát lái xe và phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng đi đến các tỉnh, thành phố có dịch và về lại thành phố; công tác đảm bảo hàng hóa thiết yếu

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện xây dựng dự thảo chính sách xã hội hóa

PH số 1, tầng 2

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành báo cáo việc tổng hợp rà soát quỹ đất và quản lý khai thác sử dụng

PH số 1, tầng 3

Thứ Ba 20/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp về Quy chế phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố khóa X

- 10h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Chương trình ghi hình thông điệp chào mừng Triển lãm Daegu Photo Biennale 2021

32 Bạch Đằng

 

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định giá đất thành phố và họp xử lý vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của một số dự án

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo KH tổ chức đấu giá đất đợt 1 năm 2021 để phục vụ công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và thu ngân sách

PH số 1, tầng 3

 

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế (địa điểm bố trí Lữ đoàn 683 trên đường Hoàng Văn Thái, huyện Hòa Vang và Công trình Khu tái định cư Hòa Liên 3, 4)

Theo Ch/trình

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư HTKT khu TĐC phía Đông xưởng 38 và xưởng 387

- 15h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở KHĐT báo cáo danh mục dự án trọng điểm cho giai đoạn 2021-2025

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

 

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp rà soát tiến độ thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư một số dự án

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất công trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo kết quả rà soát đánh giá hiện trạng và đề xuất quy hoạch bố trí các trạm bê tông tươi, bê tông nhựa nóng trên địa bàn thành phố và giá để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 2

­ Thứ Tư 21/7

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp UBND thành phố thường kỳ

HT số 1, tầng 2

 

 

C

- 14h00:  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nghe Thanh tra thành phố báo cáo về việc tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

Thư Năm 22/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự phiên họp thường kỳ tháng 7/2021 giữa HĐND thành phố, UBND thành phố, UBMTTTQVN thành phố và các ngành  liên quan

Theo

Ch/trình

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

- 9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác 509

PH số 1, tầng 3

 

 

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng xét duyệt chung cư và nghe báo cáo việc bán nhà cũ sở hữu nhà nước theo Nghị định 99-CP 

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị chuyên đề về phân cấp, ủy quyền theo mô hình chính quyền đô thị

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2021 Ban Chỉ đạo T98 thành phố, Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở thành phố

- 17h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đi công tác để làm việc với một số Bộ, ngành TW về xử lý một số khó khăn, vướng mắc (đến hết ngày 23/7)

VPTU

 

Hà Nội

 

 

Thứ Sáu 23/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Giáo hội Phật giáo

PHGB, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo một số đồ án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn

PH số 1, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh gặp mặt các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước

- 16h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp Công dân định kỳ tháng 7/2021

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch  họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

P.TCD, tầng 1

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch kiến trúc dự án Trung tâm tài chính và Khu phố thương mại Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

* Thứ Bảy (24/7):

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế theo Ch/trình;

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT