Lịch công tác tuần 32 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 02-08-2021 09:19
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 02/8

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo phương án chống dịch tại Chợ đầu mối Hòa Cường và chính sách hỗ trợ tiểu thương tại các chợ

PH số 1, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

 

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về: (1) phương án khuyến khích đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; (2) phương án xử lý việc nuôi thủy sản trái phép

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Tài chính về kinh phí mua sắm camera phục vụ công tác quốc phòng và phương án thành lập Tổ công tác xử lý nhà, đất công sản

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch 111 của UBND thành phố về Quy hoạch chung

PHGB, tầng 3

Thứ Ba 03/8

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với Ban Kinh tế Trung ương về kết quả 09 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI

VPTU

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban

- 17h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

­ Thứ Tư 04/8

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)

VPTU

 

 

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu

PHGB, tầng 3

C

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

 

 

 

 

Thư Năm 05/8

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Thành ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ

VPTU

 

 

C

- 14h00:  Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch, đảm bảo điều kiện sản xuất tại các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao

Theo Ch/trình

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng tư vấn kiến trúc thành phố

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 06/8

S

- 8h00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nghe báo cáo tính hình xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư (theo Công văn số 822-CV/TU ngày 19/7/2021 của Thành ủy)

PHGB tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh rà soát công tác phòng chống dịch Covid-19

- 16h30: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở TNMT báo cáo bổ sung danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất và hình thức thu tiền thuê đất

PH số 1, tầng 2

  

   * Thứ Bảy (07/8):

   - 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế theo Ch/trình.

   - 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp xét tuyển chung khảo Cuộc thi ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết năm 2022 theo Ch/trình.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT