Xây dựng kế hoạch tổng thể đầy đủ, chi tiết về biện pháp thích ứng phòng, chống dịch đối với từng cấp độ trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 16-10-2021 01:27

"Khẩn trương xây dụng kế hoạch tổng thể đầy đủ, chi tiết về biện pháp thích ứng phòng, chống dịch đối với từng cấp độ trên địa bàn thành phố. Khi có ca bệnh xuất hiện tại một địa phương, cấp độ dịch tại địa phương đó sẽ thay đổi, theo đó, các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo kế hoạch tổng thể sẽ được kích hoạt ngay, giúp các địa phương không bị lúng túng khi chuyển đổi cấp độ dịch” .Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố, vào chiều 15-10.

Trên cơ sở Công văn 7009/UBND-KGVX vừa được ban hành, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đề nghị các ngành, các địa phương nghiên cứu kỹ, kết hợp với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, để nắm rõ nội dung, tinh thần của Công văn, từ đó chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc. “Các địa phương, các ngành cần quán triệt rõ quan điểm của Nghị quyết 128/NQ-CP vẫn lấy phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng trước tiên, vẫn lấy cách ly, xét nghiệm là then chốt, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết”, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Theo Công văn 7009/UBND-KGVX, hoạt động của chợ dân sinh sẽ trở lại bình thường, người dân không phải đi chợ theo tần suất được phân chia, dự kiến số lượng người đến các chợ sẽ tăng cao. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến lưu ý ngành công thương chỉ đạo các ban quản lý chợ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người vào chợ bằng hình thức quét mã QRCode cá nhân.

Bên cạnh đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ tinh thần của nội dung Công văn 7009/UBND-KGVX, nắm rõ điều kiện, yêu cầu đối với người dân, doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động để thực hiện đúng quy định, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các ngành chức năng tập trung hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc phương án, kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. “Cụ thể như đối với ngành giáo dục, khi học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, yêu cầu tất cả các trường phải nhuần nhuyễn trong vận hành phương án, kế hoạch phòng, chống dịch, chứ không phải xây dựng trên giấy, dẫn đến tình trạng lúng túng, xử lý không kịp thời khi có tình huống phát sinh”, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nêu rõ.

Giao ngành y tế phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố về việc có xét nghiệm hay không đối với các xe đi vào thành phố, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến thông tin thêm, UBND thành phố đã giao ngành y tế phối hợp với các ngành chức năng liên quan xây dựng, tham mưu một kế hoạch tổng thể đầy đủ, chi tiết về biện pháp thích ứng phòng, chống dịch đối với từng cấp độ trên địa bàn thành phố. “Khi có ca bệnh xuất hiện tại một địa phương, cấp độ dịch tại địa phương đó sẽ thay đổi, theo đó, các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo kế hoạch tổng thể sẽ được kích hoạt ngay, giúp các địa phương không bị lúng túng khi chuyển đổi cấp độ dịch”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nói.

Trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới; có 3 bệnh nhân khỏi bệnh; hiện thành phố chỉ còn điều trị 16 bệnh nhân COVID-19. Tính đến ngày 15-10-2021, thành phố đạt tỷ lệ 95,4% người trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 1; 13,8% người trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 2; 56/56 xã, phường được đánh giá ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT