Hỗ trợ các hộ dân huyện Hòa Vang bị thiệt hai do thiên tai gây ra
Đăng ngày 23-11-2021 13:50

Ngày 18-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 7765/UBND-PCTT về hỗ trợ các hộ dân huyện Hòa Vang bị thiệt hai do thiên tai gây ra.

Theo đó, thống nhất chủ trương hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/ hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ 28 triệu đồng từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2021 cho 14 hộ dân có nhà ở bị tốc mái dưới 30%.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Quỹ phòng chống thiên tai thành phố chuyển kinh phí cho UBND huyện Hòa Vang để thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân. UBND huyện Hòa Vang triển khai việc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, có hiệu quả và không để xảy ra thất thoát, tiêu cực.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT