381,7 triệu đồng hỗ trợ nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật
Đăng ngày 06-05-2022 15:45

Ngày 4-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 1212/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhập viện trợ phi dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng, do Tổ chức Village of Hope Femin Foundation (VHFF) với tổng giá trị 381,7 triệu đồng.

Cơ quan tiếp nhận viện trợ là Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy vọng), thời gian tiếp nhận từ tháng 3-2022.

UBND thành phố giao Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng hướng dẫn Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích. Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 225/2010/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

CÔNG TÂM

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT