Đa dạng các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 25-05-2022 09:28

Ngày 23-5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

Năm 2022, chủ đề trọng tâm Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Chi một Trái đất” (Only One Earth); Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 08/6) được Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”;  Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Thời gian hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố từ ngày 1-6-2022 đến 30-8-2022 và hoạt động cao điểm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong thời gian này.

Kế hoạch số 101/KH-UBND nhằm tập trung các nguồn lực thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và “Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6 trên phạm vi toàn thành phố với các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng; góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; gắn với việc triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” năm 2022.

Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, địa phương, nhất là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Đồng thời, huy động sự tham gia chủ động và tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, các phong trào ra quân bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, phân loại chất thải rắn tại nguồn, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển... trên phạm vi toàn thành phố. Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền về hoạt động của Đề án và Tháng hành động vì môi trường một cách ý nghĩa, thiết thực; việc tổ chức các hoạt động phù hợp đối với từng nhóm đối tượng, từng khu vực đô thị, nông thôn, có trọng tâm trọng điểm và được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện môi trường, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong quá trình tổ chức.

Về hoạt động tuyên truyền, các đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về biển đảo Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển, đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển...;  Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022; Các hoạt động liên quan bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo...

Các hoạt động, sự kiện trọng tâm thực hiện Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam gồm: Tổ chức Lễ phát động cấp thành phố hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 vào lúc 06g00, ngày 04/6/2022 tại quận Thanh Khê.

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải đảm bảo phát triển bền vững các đô thị tại Việt Nam (WETV Confex) nhằm giới thiệu, quảng bá các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn. Chương trình tổ chức từ ngày 25-26/8/2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng. Dự kiến có trên 100 gian hàng với hơn 2.000m (trong nhà và ngoài trời) và số lượng người tham gia, tham quan triển lãm khoảng hơn 2.000 người.

Hoạt động Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành phố Đà Nẵng năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 6/2022 tại Bến cảng chuyên dùng Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Hội thảo khoa học “Hợp tác thúc đẩy Phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng” dự kiến tổ chức trong tháng 7-2022 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện, nhận diện những cơ hội, khó khăn, thách thức làm cơ sở thảo luận, đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW tại Đà Nẵng.

Hoạt động tổng ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước trên toàn địa bàn thành phố tổ chức vào lúc 07h30 ngày 04/6/2022 (ngay sau khi kết thúc Lễ phát động cấp thành phố) tại khu vực phát động cấp thành phố (UBND quận Thanh Khê); trên địa bàn UBND các quận, huyện; Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Các hoạt động hưởng ứng khác: Ra quân hưởng ứng Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn; Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2022 – 2025”; Tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào “Giảm thiểu rác thải nhựa”; Tổ chức Tuần lễ Nạo vét, khơi thông cống rãnh và mương thoát nước trên địa bàn thành phố góp phần giảm thiểu tác động ngập úng trước mùa mưa năm 2022;... Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2022.

Kinh phí thực hiện từ dự toán kinh phí năm 2022 được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND thành phố và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT