Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Đăng ngày 16-03-2023 08:18, Lượt xem: 316

Ngày 3-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về Triển khai "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đọan 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.

Năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, trọng tâm là số hoá, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dẫn, doanh nghiệp.

Đề án 06/CP góp phần giảm bớt khó khăn, tạo thêm thời cơ và thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, là nguồn lực cho chuyển đổi số, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất, hiệu quả và hướng tới việc hình thành công dân số, xã hội số.

Chuyển đổi số nói chung, trong đó Đề án 06/CP là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, an toàn thông tin, thực hiện hiệu quả, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, đặc biệt là tránh hình thức.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành trong năm 2022, đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 theo các nhóm nhiệm vụ: Nhóm tham mưu chỉ đạo, triển khai; Dịch vụ công; Phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung; Đảm bảo an ninh an toàn; Công tác tuyên truyền.

Trong đó, Nhóm tham mưu chỉ đạo, triển khai có trách nhiệm tham mưu ban hành Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy về đẩy mạnh triển khai Đề án trên địa bàn thành phố trong năm 2023; Người đứng đầu phải vào cuộc, có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở; Bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06/CP đảm bảo hiệu quả, đồng bộ; Khảo sát điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai Đề án phù hợp.

Các đơn vị thuộc nhóm Dịch vụ công có trách nhiệm tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập dịch vụ công quốc gia; Nghiên cứu, triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện; Quán triệt cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc 07 cách sử dụng thông tin công dân thay cho Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú; Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị (máy scan, máy tính...) để số hóa dữ liệu tại bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tạo bộ dữ liệu dùng chung; Tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận một cửa điện tử cấp xã.

Nhóm Phát triển kinh tế xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh; các cơ quan, ban ngành không yêu cầu người dân xác nhận chứng minh thư 9 số vì đã có trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip.

Đồng thời, chỉ đạo tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an; Chỉ đạo các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn; Tuyên truyền khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt tại các trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa điện tử, bệnh viện, nộp phạt vi phạm hành chính;...

Nhóm Xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung có trách nhiệm triển khai  số hóa hộ tịch trên nền CSDL quốc gia về dân cư; Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em; cập nhật danh sách, phối hợp xác minh thông tin đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Hoàn thành kết nối, chia sẻ CSDL đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe.

Nhóm đảm bảo an ninh an toàn triển khai xây dựng Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ về An toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về Công nghệ thông tin, đặc biệt là An toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tại đơn vị.

Nhóm Công tác tuyên truyền tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng dưới nhiều hình thức (pano, ap pich, video hưởng dẫn người dẫn thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa, trên màn hình led...). Tạo mã Qrcode để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công; Xây dựng và gửi tin nhắn đến doanh nghiệp nắm được 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, có lộ trình cụ thể và gửi về Công an thành phố - Cơ quan thường trực trước ngày 10/3/2023 để theo dõi.

Công an thành phố phối hợp Văn phòng UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 01 năm trình Chủ tịch UBND thành phố gửi Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể và nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP tại các đợt sơ kết, tổng kết; có biện pháp xử lý đối với những đơn vị, cá nhân không hoàn thành, thực hiện chậm tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06/CP hoặc có hành vi tiêu cực, tự ý đặt ra các thủ tục hành chính không đúng quy định.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác