Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 21-09-2023 10:30, Lượt xem: 57

Ngày 20-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 5094/UBND-STNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm.

Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân huỷ.

Năm 2023, Chiến dịch được Chương trình Môi trường Liên họp quốc phát động và tố chức trên phạm vi toàn cầu tiếp tục với chủ đề Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên môt sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30-8-2023, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định chi tiết thi hành bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong đó, tập trung về phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Hướng dẫn, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung úng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa,... trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa,...) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá.

Truyền thông, nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR) theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các loại nguyên-liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế (thiết kế vì môi trường). Từ đó, từng bước hình thành ngành công nghiệp tái chế, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế người dân; kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

UBND thành phố đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các hội, đoàn thể; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động môi trường trên địa bàn thành phố năm 2023.

Cùng với đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ chính được nêu trên trong phạm vi địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giói sạch hơn năm 2023.  

Đồng thời, phát động trong cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng các phong trào với quy mô, hình thức phù hợp: Phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”, “Ngày không sử dụng túi nilon,…

Mỗi quận, huyện chỉ đạo tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trong khu dân cư, trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu du lịch đóng trên địa bàn, cao điểm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật (từ ngày 18 đến 24-9-2023); kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn đảm bảo an toàn, theo quy định; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10-10-2023.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai công tác tuyên truyền về Chiến dịch qua các phương tiện truyền thông, đăng tải bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-10-2023.

KHÁNH NHI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác