Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đăng ngày 28-09-2023 08:32, Lượt xem: 101

UBND thành phố ban hành Công văn số 5046/UBND-TTTP ngày 18-9-2023 yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND thành phố làm đại diện vốn chủ sở hữu triển khai thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 6-9-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh ngày 19-6-2023, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; chú trọng liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình; hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Trường hợp sai phạm phải kịp thời xử lý, tạo sự cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa; tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc có dư luận về tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát không phát hiện tham nhũng, tiêu cực mà sau đó các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của trung ương, thành phố lại phát hiện có tham nhũng, tiêu cực thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân; tiếp nhận và kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm theo chức năng, nhiệm vụ dược giao.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác