Thực hiện các hoạt động phòng chống COVID-19 theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B
Đăng ngày 14-11-2023 18:45, Lượt xem: 46

UBND thành phố ban hành công văn số 6093/UBND-SYT ngày 6-11-2023 giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện triển khai điều chỉnh thực hiện các hoạt động phòng chống COVID-19 theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện 2K (khử khuẩn, đeo khẩu trang) ở nơi công cộng và cơ sở khám chữa bệnh để phòng bệnh COVID-19 và các bệnh khác; hướng dẫn đeo khẩu trang đối với người mắc COVID-19, người tiếp xúc, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương, đoàn thể thành phố cập nhật các văn bản, quy định hiện hành của Trung ương và các bộ, ngành chủ quản. Đồng thời, rà soát các văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND thành phố ban hành liên quan đến việc quy định, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không còn phù hợp với quy định hiện hành; đề xuất, tham mưu UBND thành phố bãi bỏ, điều chỉnh các văn bản; rà soát, bãi bỏ các văn bản phòng, chống dịch COVID-19 không còn phù hợp do đơn vị, địa phương ban hành.

Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm các nhóm theo quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các quy định hiện hành; kịp thời cập nhật, chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, cập nhật, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tổng hợp đề xuất các sở, ngành, địa phương liên quan, tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản của thành phố liên quan đến dịch bệnh COVID-19 không còn phù hợp, trước mắt là các văn bản của thành phố hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác