Thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Đăng ngày 31-01-2024 14:14, Lượt xem: 372

UBND thành phố ban hành công văn số 511/UBND-CATP ngày 24-1-2024 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo Quy trình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức nghiên cứu kỹ Quy trình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và quán triệt, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công an phường, xã/cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với Bộ phận/công chức Văn hóa - xã hội phường, xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo Quy trình đảm bảo việc chi trả an sinh được kịp thời, nhanh chóng; đúng đối tượng an sinh xã hội, với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau”; góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm; hạn chế tình trạng trục lợi, tham nhũng.

Trên cơ sở dữ liệu an sinh xã hội (gồm bảo trợ xã hội; người có công; người cận nghèo; đối tượng khác) trong phân hệ an sinh xã hội trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (DC01 mở rộng), Công an thành phố tổ chức thống kê, theo dõi và trích xuất danh sách đối tượng hưởng an sinh xã hội trên địa bàn quản lý để rà soát, làm sạch các thông tin sai và bổ sung các trường thông tin chuyên ngành còn thiếu.

Trên cơ sở danh sách đối tượng an sinh xã hội đã trích xuất, Công an thành phố tham mưu UBNĐ phường, xã chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP phường, xã/Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP khu dân cư/tổ dân phố/thôn đến tận nhà các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội để khảo sát, xác minh thông tin và vận động, tuyên truyền về việc thực hiện chi cấp qua tài khoản.

UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với Bộ phận/công chức Văn hóa - xã hội phường, xã đến tận nhà các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khảo sát để phân loại các nhóm đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội mong muốn được nhận trợ cấp qua tài khoản hay tiền mặt; phân loại, lập danh sách các loại đối tượng. Cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên Ngân hàng vào phân hệ an sinh xã hội; đồng thời chuyển danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để chi trả theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách và thông tin cá nhân kèm theo của đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, đang hưởng chính sách an sinh xã hội có mong muốn chi trả qua tài khoản.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp lực lượng Công an cùng cấp tổ chức rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người cận nghèo và các đối tượng khác để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố xác minh, làm rõ các trường hợp thiếu thông tin hoặc chưa có trong phân hệ Người có công trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi thu thập; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc chi trả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không dùng tiền mặt cho các diện đối tượng theo đúng quy định tại Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 22-8-2023 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các phòng, ban, hội, đoàn thể liên quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhất là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, Công an phường, xã trong việc hỗ trợ, phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Căn cứ danh sách đối tượng hưởng chính sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Công an phường, xã cung cấp, tổ chức thực hiện chi trả không dùng tiền mặt theo quy định tại Kế hoạch 165.

UBND các phường, xã có nhiệm vụ chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP phường, xã/Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP khu dân cư/tổ dân phố/thôn đến tận nhà các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội để khảo sát, xác minh thông tin và tuyên truyền, vận động về việc thực hiện chi cấp qua tài khoản, tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phân loại, lập danh sách các nhóm đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bưu điện Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo các Bưu cục trực thuộc chỉ đạo nhân viên tổ chức làm việc tại các tại các điểm chi trả an sinh xã hội phối hợp với Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP phường, xã/Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06/CP khu dân cư/tổ dân phố/thôn tuyên truyền, vận động số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đến nhận tiền mặt về việc thực hiện chi cấp qua tài khoản, tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội; lập danh sách các trường hợp mong muốn chi trả an sinh xã hội qua tài khoản và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện Quy trình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thành phố hỗ trợ miễn phí lệ phí mở tài khoản, cấp tài khoản, ví điện tử; hỗ trợ phí rút tiền lại các cây ATM đối với số đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao kết quả thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. 

Đồng thời, đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo đoàn viên, hội viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo, xử lý.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác