Thông báo gửi báo giá dịch vụ cung cấp bìa, cặp đựng hồ sơ, tài liệu lưu trữ
Đăng ngày 27-02-2024 06:20, Lượt xem: 72

Để có cơ sở lập dự toán trình thẩm định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bìa, cặp đựng hồ sơ, tài liệu lưu trữ phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử trong năm 2024 theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đề nghị quý đơn vị, doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá dịch vụ (chi tiết xem tại file đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác