Tin tức sự kiện

  • Triển khai hệ thống xác thực điện tử để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân
  • Gốc của văn hóa là giáo dục
  • "Mỗi tài xế lái taxi, xe buýt, xích lô du lịch là một "đại sứ" của thành phố Đà Nẵng"
  • Lãnh đạo thành phố gặp mặt thân mật văn nghệ sĩ, trí thức
  • Lãnh đạo thành phố gặp mặt các chức sắc tôn giáo
  • Thực hiện thủ tục hành chính kiểm soát hợp đồng theo mẫu từ thực tiễn Đà Nẵng
  • Khiếu nại từ người tiêu dùng không ngừng gia tăng
  • Khai mạc Hội chợ Xuân 2015
  • Triển khai điều tra hộ có mức thu nhập thấp trên địa bàn thành phố
  • Lãnh đạo thành phố thăm cán bộ lão thành 80 năm tuổi Đảng