Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quang Tuấn, ông Nguyễn Quang Dũng, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh Đăng ngày 19-06-2018 04:05
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Văn Điểm Đăng ngày 19-06-2018 02:09
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Phan Tấn Tiến Đăng ngày 19-06-2018 02:09
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Hà Thị Châu Đăng ngày 14-06-2018 07:39
  • UBND thành phố đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Phan Bách Thắng Đăng ngày 24-05-2018 09:14
  • Giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết bồi thường thiệt hại, hỗ trợ do thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thủy Đăng ngày 23-05-2018 01:39
  • Không có cơ sở giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến (phường Hòa Hải) Đăng ngày 13-04-2018 02:18
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Sơn Đăng ngày 08-11-2017 08:53
  • Xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Bách Thắng Đăng ngày 08-11-2017 08:53
  • Tiếp dân khu vực Cồn Dầu: chủ trương hoán đổi cho mỗi hộ một lô ở gần khu vực Nhà thờ Cồn Dầu Đăng ngày 19-06-2017 17:00