Quyết định giải thể Trạm cấp nước sinh hoạt Hòa Phú và Hòa Bắc
Đăng ngày 19-11-2021 10:06, Lượt xem: 75

Thực hiện chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng về việc bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt Hòa Phú và Hòa Bắc, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã tiến hành bàn giao hiện trạng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt Hòa Phú và Hòa Bắc vào ngày 21/10/2021.

Do đó, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng ban hành các Quyết định giải thể Trạm cấp nước Hòa Phú và Trạm cấp nước Hòa Bắc, cụ thể:

- Giải thể Trạm cấp nước Hòa Phú tại Quyết định số 173/QĐ-CTTL ngày 17 tháng 11 năm 2021; thời gian: kể từ ngày 18/11/2021;

- Giải thể Trạm cấp nước Hòa Bắc tại Quyết định số 172/QĐ-CTTL ngày 17 tháng 11 năm 2021; thời gian: kể từ ngày 18/11/2021.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT