Kết quả giải quyết đơn của Tộc Nguyễn (phái Nhì), tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang
UBND thành phố vừa ban hành quyết định giải quyết đơn của Tộc Nguyễn (phái Nhì), tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Với nội dung:

Chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của Tộc Nguyễn phái Nhì, thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của UBND huyện Hòa Vang đã cấp cho bà Trần Thị Lựu vào ngày 31 tháng 10 năm 2011.

Công nhận sự thỏa thuận ranh giới sử dụng đất giữa nhà thờ Tộc Nguyễn phái Nhì, thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong với bà Trần Thị Lựu, cụ thể như sau:

- Về phía trước: Ranh giới là đường thẳng song song và cách hàng rào kẽm gai ở phía Đông của khu đất 2,25m (hai mét hai mươi lăm), được kéo thẳng từ đường bêtông công cộng ở phía Bắc đến tiếp giáp với phần ranh giới hiện có của nhà bà Lựu (kéo thẳng góc với hàng rào kẽm gai + trụ bêtông).

- Về phía sau: Tường rào và hàng rào kẽm gai + trụ bêtông hiện có.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BG714386 (số vào sổ: CH 02622) đã cấp cho bà Trần Thị Lựu vào ngày 31 tháng 10 năm 2011; Tổ chức rút kinh nghiệm đối với các tổ chức và cá nhân liên quan trong việc tham mưu cho UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cấp Giấy chứng nhận và giải quyết khiếu nại nói trên. Đồng thời giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thành phố chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng tại huyện Hòa Vang lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhà thờ Tộc Nguyễn phái Nhì, thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong và bà Trần Thị Lựu theo nội dung công nhận thỏa thuận ranh giới nêu trên.

Cổng TTĐT thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác