Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Phước
Đăng ngày 04-07-2018 08:44

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2624/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Phước (lần đầu), trú tại số 31 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, khiếu nại về việc hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế  và yêu cầu UBND thành phố xem xét, tính lại mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc hỗ trợ ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường tại dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

Theo đó, qua kết quả xác minh và kiểm tra, rà soát việc giải quyết hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, UBND thành phố kết luận, công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn, phục vụ cho lợi ích dân sinh và sự phát triển chung của thành phố. Hiện nay, không có quy định về bồi thường thiệt hại cho những hộ dân trong vùng có ảnh hưởng khi xây dựng công trình công cộng. Tuy nhiên, UBND thành phố đã có chủ trương xem xét hỗ trợ một phần đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế. Theo đó, UBND thành phố đã vận dụng những quy định về bồi thường thiệt hại đối với các hộ bị giải tỏa để xác định mức hỗ trợ một phần cho các hộ dân bị ảnh hưởng tùy điều kiện của từng hộ gia đình.

Tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của UBND thành phố quy định đối với đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ) thì cách tính áp dụng tương tự như các hộ phía đường Điện Biên Phủ và Trường Chinh nhưng giao Ban GPMB phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát đề xuất cụ thể báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Do đó, Hội đồng GPMB đã đề xuất và được UBND thành phố phê duyệt tại Công văn số 2289/UBND-QLĐBGT ngày 31-3-2015 với mức hỗ trợ 1.285.000 đồng/m2 là phù hợp với thực tế và đúng với chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 955/UBND-QLĐBGT nêu trên.

Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016 phê duyệt hỗ trợ thêm cho mỗi hộ với mức hỗ trợ 20% tổng giá trị hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt là đã có sự quan tâm đến điều kiện thực tế của các hộ trong cùng dự án.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố quyết định giữ nguyên mức hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế đối với hộ bà Nguyễn Thị Phước tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 6-5-2015 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016 của Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng với đó, không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Phước đối với việc hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và yêu cầu xem xét, tính lại mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm 2.3 Công văn số 955/UBND-QLĐBGT ngày 3-2-2015 của Chủ tịch UBND thành phố.

Nếu không đồng ý với quyết định này thì hộ bà Nguyễn Thị Phước có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.​​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT