Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Phạm Xiến
Đăng ngày 04-07-2018 09:15

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ ông Phạm Xiến (lần đầu), trú tại Tổ 3, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, khiếu nại đối với Chủ tịch UBND thành phố về việc không bố trí đất tái định cư do thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài và yêu cầu bố trí 01 lô đất tái định cư hoặc cho mua 01 lô đất.

Theo đó, qua kết quả xác minh và buổi đối thoại giữa Lãnh đạo UBND thành phố với ông Phạm Xiến, UBND thành phố kết luận, căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của ông Phạm Xiến và quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 16 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20-12-2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Phương án bố trí đất tái định cư dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài ban hành kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 2-3-2015 và Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10-6-2016 của Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do thu hồi đất của ông Phạm Xiến là đúng quy định.

Căn cứ Điều 47 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và phương án bố trí tái định cư ban hành kèm theo Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10-6-2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thì trường hợp sử dụng đất của ông Phạm Xiến không đủ điều kiện để bố trí đất tái định cư. Do vậy, việc ông Phạm Xiến yêu cầu UBND thành phố giải quyết bố trí hoặc cho mua 01 lô đất tái định cư là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Quyết định số 9227/QĐ-UBND ngày 14-12-2015, Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15-1-2016, Quyết định số 6868/QĐ-UBND ngày 10-10-2016, Quyết định số 8323/QĐ-UBND ngày 2-12-2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt hỗ trợ của các hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài, trong đó có hộ ông Phạm Xiến.

Cùng với đó, không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Phạm Xiến đối với Chủ tịch UBND thành phố về việc không bố trí đất tái định cư do thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài và yêu cầu bố trí 01 lô đất tái định cư hoặc cho mua 01 lô đất.

Nếu không đồng ý với quyết định này thì hộ ông Phạm Xiến có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.​​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT