Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Phan Thị Đỗ
Đăng ngày 27-12-2018 10:00, Lượt xem: 304

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Đỗ khiếu nại về việc tranh chấp với ông Phan Châu Toàn (chêt) - con là bà Phan Thị Hồng Hạnh (ủy quyền cho Phan Tấn Sính) tại tổ 13, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Theo đó, nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Đỗ đã được Chủ tịch UBND thành phố giải quyết tại Quyết dịnh số 5002/QĐ-UB ngày 28-6-2007.

Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 1117/TTCP-V.IV ngày 17-6-2008 về việc không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Phan Thị Đỗ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 8716/VPCP ngày 22-12-2008 của Văn phòng Chính phủ. Sau khi rà soát, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có Báo cáo số 1873/BC- TTCP ngày 13-8-2014 thống nhất với nội dung giải quyết của UBND thành phố và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 7864/VPCP-V.I ngày 8-10-2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ dạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 536/VPCP-V.I ngày 15-1-2018 của Văn phòng Chính phủ và sau khi rà soát, nhận thấy vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật. Vì vậy, kể từ nay chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Đỗ liên quan đến kết quả giải quyết nêu trên.

Cổng Thông tin điện tử thành phố thông báo để ông Phan Thị Đỗ được biết.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác