Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Đào Ngọc Hùng (lần đầu)
Đăng ngày 29-01-2021 09:07, Lượt xem: 332

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đào Ngọc Hùng (lần đầu) về việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết bán phần diện tích ô cầu thang tại địa chỉ số K693B/34 Trần Cao Vân (số mới K88 Nguyễn Đức Trung), phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho hộ ông Đào Ngọc Hùng, được thể hiện tại Công văn số 121/UBND-SXD ngày 8-1-2020 của UBND thành phố về việc xử lý việc đề nghị mua phần diện tích ô cầu thang tại K693B/34 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

Theo kết quả xác minh, ngày 2-10-1979, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có Quyết định số 1886/QĐ-UB về việc cấp đất xây dựng cho Xí nghiệp liên hiệp công trình III - Bộ Giao thông Vận tải, để xây dựng công trình Văn phòng làm việc và nhà ở cán bộ công nhân viên, tại phường Thanh Lộc Đán, thành phố Đà Nẵng.

Năm 1989, Liên hiệp các xí nghiệp giao thông 5 (trước đây là Xí nghiệp liên hiệp công trình III) thực hiện việc bán hóa giá nhà ở tại Khu tập thể 471B (K693B) Trần Cao Vân cho 11 hộ là cán bộ, công nhân viên của đơn vị. Khu tập thể này là 11 gian nhà liền dãy, ông Đào Ngọc Hùng được hóa giá gian số 5 nhà A1 có diện tích sử dụng 65m2; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của ông Đào Ngọc Hùng được UBND thành phố Đà Nẵng cấp năm 2001.

Trong khuôn viên khu tập thể, có một phần diện tích ô cầu thang độc lập tại số K693B/34 Trần Cao Vân (K88 Nguyễn Đức Trung), phần diện tích này không thực hiện việc bán hóa giá cho các hộ, có diện tích xây dựng khoảng 30m2 (có vị trí tiếp giáp với nhà ông Trương Văn Hiền và ông Đào Ngọc Hùng). Trước đây, đây là cầu thang sử dụng chung của 11 hộ để đi lên tầng mái, nhưng nay đã hư hỏng và không còn hộ nào sử dụng vì sau khi xác lập phần sở hữu riêng, 11 hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất và 11 hộ đã có khuôn viên độc lập, có lối đi riêng (11 thửa đất riêng biệt).

Căn cứ quy định tại điểm 2.1 Mục 2 Phần II Thông tư 23-BXD ngày 5-7-1979 của Bộ Xâv dựng hướng dẫn thi hành Nghị định số 02-CP ngày 4-1-1979 của Hội đồng Chính phủ về Điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn thì phần diện tích ô cầu thang nói trên thuộc UBND thành phố quản lý. Tuy nhiên, thực tế sau khi thực hiện việc hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Khu tập thể 471B (K693B) Trần Cao Vân cho 11 hộ gia đinh, Liên hiệp các xí nghiệp giao thông 5 không thực hiện việc bàn giao phần diện tích ô cầu thang (không thực hiện hóa giá) cho cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương là UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là UBND thành phố Đà Nẵng), do đó đến nay phần diện tích này, Trung tâm Quản lý và Khai thác Nhà Đà Nẵng không quản lý, không có hồ sơ lưu trữ.

Năm 2019, 2 hộ ông Đào Ngọc Hùng và ông Trương Văn Hiền đều có đơn xin mua phần diện tích ô cầu thang và cung cấp biên bản tổ chức lấy ý kiến của các hộ tại khu tập thể vào ngày 15-8-2019, với nội dung các hộ có ý kiến nhất trí không để lại ô cầu thang mà đề nghị bán lại cho hộ dân có nhu cầu mua theo quy định của Nhà nước là hộ ông Đào Ngọc Hùng và ông Trương Văn Hiền; đồng thời, đề nghị số tiền thu được nếu bán ô cầu thang hỗ trợ lại kinh phí cho 11 hộ gia đình có liên quan để làm cầu thang riêng đi lên xuống cho từng hộ.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định giải quyết bán phần diện tích sử dụng chung thì đối tượng được mua phải đang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở tại Khu tập thể K693B Trần Cao Vân (K88 Nguyễn Đức Trung), do đó trường hợp của ông Đào Ngọc Hùng và ông Trương Văn Hiền đều không thuộc đối tượng được giải quyết bán phần diện tích sử dụng chung này.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 4, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ- CP: “đối với phần diện tích sử dụng chung mà chủ sở hữu nhà ở không mua thì cơ quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện quản lý theo quy định của Nghị định này, pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai.”

Tại cuộc họp ngày 11-12-2019, Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước kết luận thống nhất báo cáo UBND thành phố giao cho UBND quận Thanh Khê thực hiện quản lý. Ngày 8-1-2020, UBND thành phố có Công văn số 121/UBND-SXD về việc xử lý việc đề nghị mua phần diện tích ô cầu thang tại K693/34 Trần Cao Vân như sau: không đồng ý giải quyết bán phần diện tích nhà đất ô cầu thang tại số K693B/34 Trần Cao Vân (K88 Nguyên Đức Trung), Đà Nẵng cho 2 hộ ông Trương Văn Hiền và ông Đào Ngọc Hùng; đồng thời, giao UBND quận Thanh Khê quản lý phần diện tích nhà đất ở cầu thang nêu trên đúng quy định và theo hướng sử dụng chung. Trường hợp ô cầu thang này hư hỏng, xuống cấp thì có phương án tháo dỡ để đảm bảo an toàn.

Như vậy, việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết bán phần tích ô cầu thang tại địa chỉ số K693B/34 Trần Cao Vân (K88 Nguyễn Đức Trung) cho hộ ông Đào Ngọc Hùng và giao UBND quận Thanh Khê quản lý phần diện tích nhà đất ô cầu thang này theo hướng sử dụng chung là đúng quy định tại khoản 1 và khoản 4, Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Ngày 17-11-2020, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Đào Ngọc Hùng, trên cơ sở kết quả xác minh khiếu nại, ý kiến của ông Đào Ngọc Hùng và các cơ quan, địa phương liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận: thống nhất nội dung Báo cáo số 6509/BC-SXD ngày 14-9-2020 của Sở Xây dựng về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Đào Ngọc Hùng đối với việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết bán phần diện tích ô cầu thang tại địa chỉ số K693B/34 Trần Cao Vân (K88 Nguyễn Đức Trung) cho hộ ông Đào Ngọc Hùng, được thể hiện tại Công văn số 121/UBND-SXD ngày 8-1-2020 của UBND thành phố.

Đồng thời, giao UBND quận Thanh Khê quản lý, tháo dỡ phần diện tích ô cầu thang tại địa chỉ số K693B/34 Trần Cao Vân (K88 Nguyễn Đức Trung) để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng đất phần diện tích ô cầu thang nêu trên theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Đào Ngọc Hùng đối với việc UBND thành phố không đồng ý giải quyết bán phần diện tích ô cầu thang tại địa chỉ số K693B/34 Trần Cao Vân (số mới K88 Nguyễn Đức Trung), phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê cho hộ ông Đào Ngọc Hùng, đươc thể hiện tại Công văn số 121/UBND-SXD ngày 8-1-2020 của UBND thành phố về việc xử lý việc đề nghị mua phần diện tích ô cầu thang tại K693B/34 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại thì ông Đào Ngọc Hùng có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác