Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Giàu
Đăng ngày 16-05-2022 17:07, Lượt xem: 693

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Giàu, trú tại K282/2 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại việc Chủ tịch UBND thành phố không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà, thể hiện tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021. Bà Nguyễn Thị Giàu yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại của bà tại Đơn khiếu nại ngày 5-4-2021.

Cụ thể, ngày 5-4-2021, bà Nguyễn Thị Giàu có Đơn khiếu nại gửi UBND thành phố (ủy quyền cho ông Lê Nguyên Vinh và bà Lê Thị Nguyên Châu). Nội dung khiếu nại việc không bồi thường thiệt hại về đất, không bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên Đông Nam Đài tưởng niệm phường Hòa Cường, quận Hải Châu, thể hiện tại Thông báo số 4422/VP ngày 24-10-2003 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố về việc giải quyết kiến nghị của các hộ giải tỏa Khu công viên Đông Nam Đài tưởng niệm của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 2-8-2021, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại, do “thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng”.

Không đồng ý với kết quả nêu trên, ngày 5-8-2021, bà Nguyễn Thị Giàu có Đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố. Tuy nhiên, Đơn khiếu nại này chưa xác định cụ thể hành vi hành chính, quyết định hành chính bị khiếu nại, không cung cấp giấy ủy quyền theo quy định. Ngày 5-10-2021, bà Nguyễn Thị Giàu có Đơn khiếu nại để bổ sung những nội dung này. Theo đó, bà Nguyễn Thị Giàu khiếu nại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

Theo kết quả xác minh, về thẩm quyền ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021, căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Khiếu nại, Chủ tịch UBND thành phố có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình. Do đó, việc Chủ tịch UBND thành phố ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021 là đúng thẩm quyền theo quy định.

Về thể thức, kỹ thuật trình bày của Thông báo số 91/TB-UBND, căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiêu nại, quy định: “Thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mãu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này.”; qua kiểm tra cho thấy thể thức, kỹ thuật trình bày của Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc không thụ lý khiếu nại là đảm bảo theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP.

Về căn cứ pháp lý ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021, bà Nguyễn Thị Giàu khiếu nại việc UBND thành phố không bồi thường thiệt hại về đất, không bố trí tái định cư cho gia đình bà. Việc này bà được biết qua Thông báo số 34/TB-BQL ngày 3-11-2003 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Giao thông công chính về nội dung giải quyết kiến nghị các hộ dân thuộc diện giải tỏa của dự án khu Công viên Đông nam Đài Tưởng niệm. Thông báo này bà nhận được vào năm 2003. Như vậy thời điểm bà Nguyễn Thị Giàu biết được Quyết định hành chính ảnh hưởng quyền lợi của mình là năm 2003.

Việc thất lạc giấy tờ liên quan đến thửa đất bị thu hồi của gia đình không làm ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của bà. Vì các giấy tờ này có thể sao lục tại các cơ quan có liên quan. Do đó, lý do mà bà Nguyễn Thị Giàu cho rằng vì giấy tờ bị thất lạc nên gia đình không làm đơn khiếu nại là không chính đáng. Bên cạnh đó, theo hồ sơ đền bù giải tỏa, hộ bà Nguyễn Thị Giàu đã bàn giao mặt bằng vào ngày 9-4-2004 (theo Thông báo số 90/TB-UBND ngày 17-11-2020 của UBND phường Hòa Cường Bắc) và nhận 100% tiền đền bù, hỗ trợ (theo biên bản của Ban giải tỏa đền bù ngày 21-5-2004 và ngày 26-5-2004). Thời điểm ngày 5-4-2021 bà Nguyễn Thị Giàu mới có Đơn khiếu nại lần đầu là quá thời hiệu theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại.

Ngày 25-11-2021, Tổ xác minh của Thanh tra thành phố đã tiến hành làm việc với người khiếu nại để xác minh nội dung khiếu nại. Tại buổi làm việc, Tổ xác minh yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, giấy tờ bổ sung. Tuy nhiên, ông Lê Nguyên Vinh, bà Lê Thị Nguyên Châu (2 người con được bà Giàu ủy quyền) trình bày là đã cung cấp hồ sơ, giấy tờ đầy đủ cho Ban Tiếp công dân thành phố, chỉ cung cấp thêm 2 văn bản là Công văn số 7975/VPCP-V.I ngày 30-10-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn thư của công dân thành phố Đà Nẵng và Công văn số 2058/BTCDTW-XLĐ ngày 14-7-2021 của Ban Tiếp công dân Trung ương về việc hướng dẫn công dân gửi đơn.

Trên cơ sở đó, việc Chủ tịch UBND thành phố căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại để ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021 về việc không thụ lý khiếu nại do “thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng” là có cơ sở.

Từ kết quả xác minh nêu trên, kết luận việc Chủ tịch UBND thành phố ban hành Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021 về việc không thụ lý khiếu nại đối với Đơn khiếu nại ngày 5-4-2021 của bà Nguyễn Thị Giàu là đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, nội dung và trình tự, thủ tục. Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Giàu là khiếu nại sai.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Thông báo số 91/TB-UBND ngày 2-8-2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với Đơn khiếu nại ngày 5-4-2021 của bà Nguyễn Thị Giàu; không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Giàu yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại tại Đơn khiếu nại ngày 5-4-2021.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu bà Nguyễn Thị Giàu không đồng ý với giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Đà Nẵng thì bà Nguyễn Thị Giàu có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác