Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Nhung Đăng ngày 03-07-2018 07:49
  • Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Thu Hà Đăng ngày 03-07-2018 07:49
  • Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ Văn Sỹ Đăng ngày 03-07-2018 07:48
  • Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Thu Đăng ngày 03-07-2018 07:48
  • Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Võ Thùy Giang Đăng ngày 03-07-2018 07:48
  • Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đối thoại giải quyết khiếu nại của các hộ dân Đăng ngày 21-06-2018 09:38
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ bà Trương Thị Phương Thu Đăng ngày 19-06-2018 04:06
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quang Tuấn, ông Nguyễn Quang Dũng, bà Nguyễn Thị Mộng Trinh Đăng ngày 19-06-2018 04:05
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Văn Điểm Đăng ngày 19-06-2018 02:09
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Phan Tấn Tiến Đăng ngày 19-06-2018 02:09