Thành lập Ban Thư ký và 3 Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2017
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ký các Quyết định thành lập Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và 3 Tiểu ban của Ủy ban gồm: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Tiểu ban Lễ tân.
Theo đó, về nhân sự Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Trưởng ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 - Chủ tịch SOM. Ông Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao là Phó Trưởng ban thường trực. Bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, Trưởng SOM APEC Việt Nam là Phó Trưởng Ban Thư ký.
Các thành viên của Ban Thư ký là các cán bộ cấp cục, vụ và chuyên viên do Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Công an cử, làm việc theo chế độ biệt phái và kiêm nhiệm; cán bộ cấp cục, vụ, ban và chuyên viên do các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cử làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác về nội dung phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và các hoạt động của Diễn đàn APEC năm 2017 tổ chức tại Việt Nam; đôn đốc và phối hợp hoạt động của tất cả các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng nội dung, chương trình nghị sự, báo cáo, văn kiện, thư ngoại giao và các tài liệu khác có liên quan của các hội nghị, sự kiện của APEC tại Việt Nam năm 2017.
Đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung gồm ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch SOM APEC và ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền và quảng bá phục vụ các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn APEC tại Việt Nam năm 2017.
Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa là ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Phó Trưởng Tiểu ban gồm: Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tiểu ban Lễ tân có nhiệm vụ lựa chọn địa điểm, xây dựng và tổ chức thực hiện các kịch bản lễ tân; đăng ký đại biểu, sắp xếp chỗ ở cho các đoàn; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác lễ tân phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và các hoạt động của Diễn đàn APEC năm 2017 tổ chức tại Việt Nam...
Trưởng Tiểu ban Lễ tân là ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Phó Trưởng Tiểu ban Lễ tân gồm: Ông Mai Phước Dũng, Cục trưởng, Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao (Phó Trưởng Tiểu ban thường trực) và ông Nguyễn Hữu Quang, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
(Chinhphu.vn)
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT