Xây dựng huyện Hòa Vang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị có bản sắc riêng
Đăng ngày 07-04-2017 08:50

Sáng ngày 5.4, tại huyện Hòa Vang, Phó Bi Thư Thành ủy Võ Công Trí và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là nghị quyết nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận 05-KL/TU về phương hướng nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2010, xác định rõ định hướng, nguồn lực và những nhiệm vụ cụ thể để phát triển Hòa Vang trong tương lai.

Xây dựng Hòa Vang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị có bản sắc riêng

Hơn 10 năm thực hiện Kết luận 05, Hòa Vang đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn từng bước phát triển; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các  chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sông nhân dân cải thiện rõ rệt ... Hòa Vang là một trong 41 huyện đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới sớm hơn so với lộ trình chung của cả nước.

Mục tiêu chung phát triển được đề ra trong Nghị quyết 03 là xây dựng Hòa Vang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị có bản sắc riêng. Trong giai đoạn đến năm 2020, sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang theo hướng Thương mại-dịch vụ chiếm 55%, công nghiệp 33%, nông nghiệp 12%. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11-12%/năm. Trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn kiểu mẫu; phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến hàng nông sản. Ban hành các cơ chế chính sách tạo thuận lợi phát triển Hòa Vang phát triển nhanh hơn. Ưu tiên bố tri vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho huyện, hàng năm ưu tiên tăng nguồn vốn thành phố bổ sung có mục tiêu; tăng cân đối chi cho lĩnh vực An ninh-Quốc phòng, bảo vệ và quản lý tài nguyên, môi trường; có cơ chế điều tiết nguồn thu cho huyện để đảm bảo thu ngân sách tăng ít nhất 15% so với dự toán giao để tăng dần tính tự chủ ngân sách. Thực hiện đồng bộ các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội; phấn đấu đên năm 2020, Hòa Vang không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn sau năm 2020 tập trung đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH sau khi Trung ương có chủ trương chia tách Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính. Trong giai đoạn này, ngoài việc tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn kiểu mẫu; sẽ khuyến khích hình thành các trung tâm thương mại; đầu tư vào các loại hình dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao như dịch vụ Logistic, y tế, giáo dục ... huy động nguồn lực tối đa, khai thác hiệu quả  để bứt phá đi lên, xây dựng Hòa Vang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị có bản sắc riêng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03 của BTV Thành ủy Đà Nẵng, để Hòa Vang có sự phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết 03, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường đề nghị thành phố sớm hoàn thành công tác quy hoạch theo nội dung Nghị quyết 03, nhất là quy hoạch phía Tây Bắc để có ơ sở đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cũng theo ông Trần Văn Trường, hiện nay, huyện muốn quy hoạch phát triển các vùng sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng còn vướng mắc công tác quy hoạch của thành phố, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng thời, bí thư huyện ủy cũng kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế đặc thù riêng cho Hòa Vang. .Để thực hiện đạt chỉ tiêu tăng thu ngân sách hằng năm ít nhất 15% so với dự toán thành phố giao, đến năm 2020 tự chủ ngân sách 40% thì thành phố phải phân cấp, phân bổ thêm nguồn thu cho Hòa Vang. Ông Trần Văn Trường cũng kiến nghị thành phố phân cấp quản lý về công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, khai thác khoáng sản, cho thuê đất đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn huyện; cho phép quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Bàn về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp , nông thôn, đặc biệt phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Thanh Hòa cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, có 3 dự án kêu gọi đầu tư trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa tại Hòa Phong, đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hòa Sơn, đầu tư xây dựng Chợ đầu mối gia súc, gia cầm và hàng nông sản. Tuy nhiên, dù có nhiều tích cực trong công tác tuyên truyền, triển khai chính sách nhưng vẫn chưa có doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Về vấn đề này, đồng chí Hồ Kỳ Minh cho biết hiện nay đã giao các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách riêng thực hiện Nghị định này nhằm khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, dự kiến sẽ có báo cáo vào cuối tháng 4/2017.

Ông Hoàng Thanh Hòa cũng cho biết, trong tháng 3/2017, các sở, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp khảo sát và đề xuất trình UBND thành phố phê duyệt danh mục 7 địa điểm, vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Trung Nghĩa, Hòa Ninh với diện tích 40 ha; Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Phú, diện tích 50 ha; Vùng chăn nuôi tập trung Hòa Khương, diện tích 230ha; Vùng sản xuất rau an toàn thôn 5 - Hòa Khương, diện tích 20 ha; Vùng sản xuất rau an toàn thôn Nam Thành, Hòa Phong với diện tích 20 ha; Vùng nuôi tôm thôn Trường Định, Hòa Liên với diện tích 50 ha.

Để giải quyết một số vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bá Cảnh cũng nhất trí với kiến nghị của đồng chí Hoàng Thanh Hòa về việc thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, tập trung các chính sách về mặt bằng đất sạch, ưu đãi giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, hỗ trợ lãi suất vay vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính; đặc biệt đẩy mạnh việc hướng dẫn, tuyên truyền để thực hiện chính sách được thuận lợi và thu hút được nhiều doanh nghiệp...

Định vị sự phát triển Hòa Vang trong sự phát triển chung

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh ý nghĩa của việc ban hành Nghị quyết 03  “Đặt mục tiêu xây dựng, phát triển Hòa Vang trong mục tiêu chung phát triển bền vững, lâu dài thành phố Đà Nẵng” Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, vướng mắc trong xây dựng, phát triển Hòa Vang nói riêng và tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đó là quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa tương xứng tiềm năng, kinh phí đầu tư. Kết quả tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp chưa cao; chưa hình thành sản phẩm chủ lực. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, manh mún, việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp còn quá ít. Hoạt động liên kết trong tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao. Hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác còn thấp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tuy được chú trọng nhưng vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm xâm hại rừng. Ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp vẫn còn hạn chế, chủ yếu tập trung ở cây lúa, rau màu, sản phẩm còn đơn điệu, chỉ dừng lại ở mô hình, còn nhỏ lẻ, chưa ổn định. Việc hợp tác phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp CNC còn yếu . Chưa quy hoạch, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Với một mong muốn phát huy tốt tiềm năng, huy động tốt các nguồn lực, khai thác tốt các lợi thế của Hòa Vang, định vị sự phát triển Hòa Vang trong sự phát triển chung của các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương hoàn chỉnh, sớm ban hành kế hoạch triển khai NQ 03; tập trung chỉ đạo địa phương, đơn vị, các sở, ngành triển khai các nội dung trong kế hoạch, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nguồn lực cụ thể theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Theo đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch phân khu tại khu vực phía Tây thành phố và căn cứ lợi thế, tiềm năng của địa phương, ban hành cơ chế, chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư; đồng thời quản lý tốt quy hoạch, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép. Nghiên cứu định hướng, đầu tư xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Đẩy mạnh triển khai các tuyến đường, dự án quan trọng, có quy mô lớn trên địa bàn. Tập trung khai thác tiềm năng du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ logistics, nhà kho, xưởng lắp trên lĩnh vực công nghệ cao, chế biến sản phẩm nông nghiệp ...

Đối với việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, “phải làm sao hướng tới bộ mặt nông thôn thay đổi, hiệu quả sản xuất nông nghiệp nâng cao, đời sống người dân cải thiện toàn diện”, đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh. Theo đó, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân về quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo sự chuyển biến, quyết tâm cao các cấp chính quyền, địa phương, người dân; đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng và có giá trị gia tăng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... Nâng các tiêu chí Nông thôn mới để đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn thành phố chung tay hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới... Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đời sống văn hóa của người dân. Tăng cường công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020, huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố.

Bên cạnh đó, sự phát triển bền vững còn gắn liền với  đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình “thành phố 4 an”, gắn với chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc NQTW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của BCT, Quy định số 55 của BCT, Chỉ thị 29 của BTVTU.​

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác