Từ 1.6: Phân cấp thẩm quyền cấp phép kinh doanh karaoke cho quận, huyện
Đăng ngày 09-05-2017 15:25

Ngày 8-5, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND phân cấp cho UBND các quận, huyện thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI), hộ kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh karaoke (ngoài cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp) thuộc địa bàn quản lý theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch karaoke trên địa bàn phù hợp nhu cầu phát triển của xã hội hoặc loại bỏ các vị trí quy hoạch karaoke không phù hợp quy định của pháp luật; báo cáo theo quý về biến động, tăng, giảm, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý về Sở Văn hóa và Thể thao và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Đồng thời, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố và Cục Văn hóa cơ sở về việc quản lý hoạt động kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh karaoke.

Cơ quan Công an chủ trì tiếp nhận, kiểm tra điều kiện và cấp “GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự” theo thẩm quyền do Chính phủ quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư có điều kiện và các quy định pháp luật khác có liên quan ngành nghề kinh doanh karaoke. Chủ trì kiểm tra định kỳ, hoặc phối hợp với ngành Văn hóa kiểm tra liên ngành về việc tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong hoạt động kinh doanh karaoke; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý vi phạm đến các cơ quan có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2017.

QUỲNH ĐAN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác