Kiến nghị của Công ty TNHH Massda Land
Đăng ngày 18-10-2017 11:34

Công ty TNHH Massda Land Kiến nghị tổ chức buổi đối thoại giữa Công ty TNHH Tuấn Huy và các hộ dân thuộc tổ 162, 163, 165, 166 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà liên quan đến việc người dân cho rằng Công ty TNHH Tuấn Huy chưa đảm bảo an toàn cháy nổ, xả nước có mùi hôi và hoạt động gây ồn ào ảnh hưởng đến khu dân cư (Công văn số 55/MD-CV ngày 22/6/2017).

BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Ban Quản lý trả lời:

BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Ban Quản lý đã có Thông báo số 908/TB-BQL ngày 26/6/2017 kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Tuấn Huy. Ngày 03/7/2017 Ban Quản lý chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức buổi làm việc với các bên. Công ty TNHH Tuấn Huy cam kết sẽ di dời bình gas theo kiến nghị của người dân, không lắp đặt thêm thiết bị hóa chất và không để mùi hôi phát sinh làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT