Kiến nghị của Công ty TNHH Giải pháp điều khiển và tự động hóa (Công ty CAS)
Đăng ngày 18-10-2017 11:34

Kiến nghị liên quan đến giá thuê lại đất tại KCN Hòa Cầm (Phiếu chuyển số 1933/PC-VP ngày 12/6/2017 của Văn phòng UBND TP giao giải quyết Công văn số 170518-02/CAS-TCKT ngày 18/5/2017 của Công ty CAS).

BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất trả lời:

Đối với kiến nghị nêu trên của Công ty CAS, Ban Quản lý đã có Công văn số 526/BQL-QLDN ngày 17/4/2017 trả lời cho Công ty, theo đó, đơn giá thuê lại đất áp dụng cho Công ty (25.500 đồng/m2/năm, ổn định 10 năm) là có cơ sở. UBND thành phố đã có Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 05/6/2017 báo cáo Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND, trong đó thống nhất với nội dung trả lời của Ban Quản lý.

Tuy nhiên, trên tinh thần hỗ trợ tối đa để tháo gỡ các vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý đã  tổ chức cuộc họp ngày 28/6/2017 với Giám đốc Công ty CAS, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hòa Cầm (HoacamIZI) và đại điện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương để giải đáp các vướng mắc về đơn giá tiền thuê lại đất tại KCN Hòa Cầm, cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực công nghệ cao cho Công ty CAS.

Tại cuộc họp ngày 28/6/2017, Công ty CAS đề nghị giữ nguyên mọi điều khoản Công ty CAS đã ký với Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico – chủ đầu tư hạ tầng KCN Hòa Cầm trước đó).

Căn cứ nội dung cuộc họp và hồ sơ liên quan, Ban Quản lý đã có Công văn số 958/BQL-QLDN ngày 04/7/2017 trả lời Công ty CAS. Nội dung cơ bản như sau: Công ty CAS đã ký Hợp đồng thuê lại đất số 01/2007/HĐTLĐ ngày 28/3/2007 với Daizico, thời hạn thuê đất đến hết ngày 28/3/2047, diện tích 5.812 m2, đơn giá 0.55 USD/m2/năm, phương thức trả tiền thuê lại đất 10 năm/1 lần (từ ngày 28/3/2007 đến hết ngày 28/3/2017). Trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ chịu sự điều chỉnh giá thuê lại đất theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Theo quy định pháp luật, Chủ đầu tư KCN ấn định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các khoản thu khác phục vụ cho quản lý và kinh doanh hạ tầng (Tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013; Khoản 2, Điều 48, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Khoản 8, Điều 6, Điều lệ Quản lý KCN Hòa Cầm ban hành kèm theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND thành phố) 

Từ những căn cứ nêu trên, Ban Quản lý không có cơ sở giải quyết đề nghị giữ nguyên mọi điều khoản Công ty CAS ký với Daizico khi chuyển sang HoacamIZI.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác