Kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hữu Nghị
Đăng ngày 18-10-2017 11:34

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hữu Nghị kiến nghị về lộ trình di dời doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng

BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất trả lời:

Theo quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 thì KCN Đà Nẵng được định hướng chuyển đổi thành đất phát triển đô thị. Ngày 07/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 499/TTg-CN thống nhất chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng sang đất ở đô thị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố có Công văn số 2925/UBND-QLĐTh ngày 21/4/2017 triển khai các thủ tục liên quan theo quy định:

- Giao Sở Xây dựng lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch trong Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt;

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng sang đất ở đô thị;

- Về việc di dời doanh nghiệp trong KCN Đà Nẵng, tại Công văn số 5182/UBND-QLĐTh  ngày 10/7/2017, UBND TP có chủ trương “khuyến khích các doanh nghiệp trong KCN Đà Nẵng có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị hoặc không có nhu cầu tiếp tục sản xuất kinh doanh thì được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch; doanh nghiệp nào có nguyện vọng vẫn tiếp tục sản xuất thì khuyến khích di dời đến các khu công nghiệp khác của thành phố và thực hiện đền bù cho doanh nghiệp theo quy định”.

Ban Quản lý được UBND TP giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Đề án di dời các Doanh nghiệp trong KCN Đà Nẵng. Sau khi nhận được ý kiến của Viện Quy hoạch xây dựng thành phố, Ban Quản lý đã có Công văn số 978/BQL-QLQHXD ngày 10/7/2017 đề xuất UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng là đơn vị tư vấn thay thế để lập Đề án di dời.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác