Kiến nghị của Ngân hàng TMCP SG-HN Chi Nhánh Đà Nẵng
Đăng ngày 18-10-2017 11:32

Về việc đề xuất làm việc Các Bộ Ngành bố trí vốn thanh toán dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

Sở Giao thông vận tải trả lời:

- Sở GTVT đã tổng hợp nội dung và cùng với Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tham gia buổi làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính. Tại cuộc họp các cơ quan tham gia đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT.

- Đồng thời, Sở GTVT đã chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tham mưu UBND thành phố có Công văn số 5317/UBND-SGTVT ngày 13/7/2017 gửi Văn phòng Chính phủ về việc bố trí vốn thanh toán cho dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT