Kiến nghị của Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam
Đăng ngày 18-10-2017 11:33

Về việc cần xem xét và chấm dứt hoạt động của Grab tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Sở Giao thông vận tải Sở GTVT đã có Công văn số 3628/SGTVT-QLVTPTNL ngày 18/07/2017 liên quan đến kiến nghị của Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam như sau:

 - UBND TP đã có Công văn số 4203/UBND-QLĐTh thống nhất với đề xuất của Sở GTVT về việc tiếp tục chưa thực hiện thí điểm các ứng dụng hợp đồng điện tử tại TP Đà Nẵng cho đến khi có kết quả tổng kết Kế hoạch thí điểm và có các quy định chính thức của Chính phủ, Bộ GTVT.

 - Sở GTVT đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-SGTVT ngày 14/7/2017 thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KDVT bằng xe ô tô đối với các đơn vị KDVT khách theo hợp đồng bằng xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi trên địa bàn TP Đà Nẵng. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra tổng hợp, báo cáo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu xử lý vi phạm theo quy định.  

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT