Kiến nghị của Công ty TNHH Phan Ngọc Vân
Đăng ngày 18-10-2017 11:34

Mặt bằng sản xuất hiện nay mà Công ty chúng tôi đang thuê là đất quốc phòng, trong thời gian ngắn sắp đến sẽ bị thu hồi. Đây là tình trạng chung của các doanh nghiệp trên tuyến đường Trường Chinh. Kính mong thành phố quan tâm xem xét, bố trí quỹ đất để các doanh nghiệp trên tuyến đường này tiếp tục hoạt động, ổn định sản xuất. Về phía Công ty chúng tôi mong muốn được thuê đất trong KCN hiện tại với diện tích khoảng 8000-10000 m2. Tuy nhiên mong thành phố xem xét, cho phép áp dụng cơ chế trả tiền linh hoạt hơn cơ chế trả tiền 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê.

BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất trả lời:

- Tại khu vực Hòa Khánh, Liên Chiểu có 03 KCN: KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu. KCN Hòa Khánh do thành phố đầu tư nên UBND thành phố Quyết định đơn giá và phương thức trả tiền thuê lại đất. Trong đó có phương thức trả tiền thuê lại đất hàng năm và trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê (Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố). KCN này đã lấp đầy 100% dự án.

- KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (Công ty SDN) đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Căn cứ vào Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. tại “Điều 21b. Quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Điểm 12. Nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên quan khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý về khung giá và các loại phí. 

- Hiện tại, 02 KCN trên, còn quỹ đất cho thuê để thực hiện dự án và Công ty SDN quyết định phương thức trả tiền thuê lại đất (đã đăng ký với Ban Quản lý), nếu doanh nghiệp mong muốn thuê đất KCN, đề nghị  liên hệ với:

+ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng

+ Địa chỉ: 61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236.3770998.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác