Kiến nghị của Công ty TNHH Phan Ngọc Vân
Đăng ngày 24-10-2017 08:46

Về việc thuê đất trong khu công nghiệp (KCN), diện tích khoảng 8.000m2 đến 10.000m2, mong UBND thành phố xem xét, bố trí quỹ đất trên tuyến đường Trường Chinh, cho phép áp dụng cơ chế trả tiền linh hoạt hơn cơ chế trả tiền 01 lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Ban Quản lý các KCN và chế xuất trả lời như sau:

- Tại khu vực Hòa Khánh, Liên Chiểu có 03 KCN: KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu. KCN Hòa Khánh do thành phố đầu tư nên UBND thành phố Quyết định đơn giá và phương thức trả tiền thuê lại đất nhưng hiện nay KCN này đã lấp đầy 100% dự án.

- KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (Công ty SDN) đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Căn cứ vào Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Công ty SDN quyết định phương thức trả tiền thuê lại đất (đã đăng ký với Ban Quản lý).  Hiện tại, 02 KCN này còn quỹ đất cho thuê để thực hiện dự án và nếu doanh nghiệp mong muốn thuê đất KCN, đề nghị liên hệ với Công ty SDN, địa chỉ: 61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT