Kiến nghị của Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng
Đăng ngày 01-11-2017 09:38, Lượt xem: 1069

Về việc thay đổi đường ống cấp nước từ D50 qua D100 và xây dựng bể nước ngầm tại dự án.

BQL các KCN và chế xuất trả lời:

- Về xây dựng bể nước ngầm: Ban Quản lý đã có Công văn số 1041/BQL-QLQHXD ngày 21/07/2017 theo đó thống nhất về vị trí xây dựng bể nước ngầm của Công ty.

- Về thay đổi đường ống cấp nước từ D50 sang D100: Ban Quản lý đã có Công văn số 1023/BQL-QLQHXD ngày 18/07/2017, theo đó giao Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico) chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và các đơn vị liên quan để xử lý. 

Qua trao đổi và làm việc với các đơn vị liên quan: Việc Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng (Công ty Kane-M) có nhu cầu thay đổi đường ống từ D50 sang D100 thì theo quy định Công ty Kane-M sẽ phải chi trả kinh phí cho việc nâng cấp xây dựng đường ống D100 (Dawaco chỉ chịu kinh phí cho việc xây dựng D50). Ngoài ra, thì Daizico và Dawaco sẽ hỗ trợ cho Công ty Kane-M trong việc xây dựng đường ống D100. Đến nay, qua trao đổi với đại diện Công ty Kane-M thì do kinh phí đầu tư đường ống D100 cao, vì vậy Công ty vẫn tiếp tục sử dụng đường ống D50 (hiện hữu).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác