Kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng
Đăng ngày 01-11-2017 09:38, Lượt xem: 471

Về việc sao lục hồ sơ giải tỏa đền bù Khu bãi thải hầm đường bộ Hải Vân.

BQL các KCN và chế xuất đã có Công văn số 1014/BQL-QLQHXD ngày 14/07/2017.

Theo đó hiện nay các hồ sơ gốc liên quan đến bãi thải Hầm đường bộ Hải Vân đã được bàn giao cho Ban Quản lý Dự án 85. Ngoài ra, Ban Quản lý đã cung cấp cho Công ty SDN các hồ sơ bản sao liên quan như:  Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng; Bảng kê chi tiết chi trả đền bù.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác