Kiến nghị của Công ty TNHH I.V.C 
Đăng ngày 01-11-2017 09:38

Về việc liên quan đến cải tạo cảnh quan đường Bạch Đằng xung quanh dự án Nhà hàng & Bến du thuyền tại khu vực phía Nam cảng sông Hàn.

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Theo nội dung đề nghị của Công ty I.V.C về đề nghị cho phép cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Bạch Đằng 2 bên khu vực Nhà hàng và bến du thuyền phía Nam Cảng sông Hàn (có kèm theo hồ sơ bản vẽ), Sở GTVT đã có Công văn số 3645/SGTVT-QLKCHT gửi Sở Xây dựng lấy ý kiến đối với phương án cải tạo. Qua góp ý của Sở Xây dựng tại Công văn số 6517/SXD-QLKT, Sở GTVT có Công văn số 3786/SGTVT-QLKCHT gửi UBND thành phố đề nghị thống nhất chủ trương cho phép Công ty I.V.C được mở rộng phạm vi cải tạo. Theo đó, Công ty TNHH I.V.C phải có trách nhiệm cam kết thực hiện cải tạo vỉa hè theo đúng phương án cho phép và chỉ phục vụ mục đích công cộng, đồng thời Công ty lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công cải tạo cảnh quan vỉa hè gửi Sở GTVT để được xem xét, cấp phép trước khi triển khai thi công.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác