Kiến nghị của Công ty TNHH Victoria Hội An
Đăng ngày 08-11-2017 09:01, Lượt xem: 376

Về việc xin phép diễu hành xe ba bánh trên một số tuyến đường tại Đà Nẵng.

Sở Giao thông vận tải Trả lời:

Để kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 với chủ trương cấm lưu hành các loại cơ giới xe ba bánh trong nội thành, nội thị và quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật). Căn cứ theo Nghị quyết, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4160/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/8/2017 về việc không đồng ý đề xuất của Công ty TNHH Victoria Hội An xin phép diễu hành xe ba bánh trên một số tuyến đường tại Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác