Kiến nghị của Công ty Bảo Việt Đà Nẵng
Đăng ngày 08-11-2017 09:01, Lượt xem: 444

Về việc cung cấp thông tin quy định của Nhà nước về quy trình hoạt động của xe ô tô bơm bê tông mang biển số 43C-14415. (Bảo Việt Đà Nẵng đang giải quyết tổn thất liên quan đến xe ô tô này).

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4243/SGTVT-QLVTPTNL ngày 25/8/2017 trả lời Công ty Bảo Việt Đà Nẵng như sau:

Thiết bị chuyên dùng của hệ thống bơm bê tông trên xe ô tô bơm bê tông không thuộc nội dung kiểm tra, đánh giá xe cơ giới được quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác