Kiến nghị của Công ty Bảo Việt Đà Nẵng
Đăng ngày 08-11-2017 09:01

Về việc cung cấp thông tin quy định của Nhà nước về quy trình hoạt động của xe ô tô bơm bê tông mang biển số 43C-14415. (Bảo Việt Đà Nẵng đang giải quyết tổn thất liên quan đến xe ô tô này).

Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 4243/SGTVT-QLVTPTNL ngày 25/8/2017 trả lời Công ty Bảo Việt Đà Nẵng như sau:

Thiết bị chuyên dùng của hệ thống bơm bê tông trên xe ô tô bơm bê tông không thuộc nội dung kiểm tra, đánh giá xe cơ giới được quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.