Kiến nghị của Ông/bà Vũ Minh Tòng, hiện đang công tác tại Công ty TNHH Annora Việt Nam
Đăng ngày 08-11-2017 09:01, Lượt xem: 4442

Kiến nghị liên quan đến lĩnh vực lao động tại Chuyên mục “Hỏi đáp” trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.

BQL các Khu công nghiệp và chế xuất trả lời:

Ngày 29/8/2017, Ban Quản lý có Công văn số 1227/BQL-QLLĐ chuyển nội dung kiến nghị của Ông/bà Vũ Minh Tòng cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết do Công ty Annora không có dự án tại các KCN thành phố Đà Nẵng nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý.

Ngày 05/9/2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn số 2040/SLĐTBXH-LĐTLBHXH trả lời: Hiện nay, Công ty Annora không có trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị Ông/bà Tòng liên hệ trực tiếp Phòng Tiếp dân của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được trả lời cụ thể nội dung kiến nghị.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT