Mời thầu gói thầu xây lắp Trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh
Đăng ngày 23-03-2019 02:49

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn thông báo mời thầu rộng rãi:

Gói thầu xây lắp: Trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh, 6 phòng học, phòng học môn 2 tầng. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Địa điểm: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ ngày 21-3-2019 đến trước 8 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 1-4-2019.

Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thầu: Văn phòng BQLDA đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3956126.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng/bộ (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Giá trị gói thầu: Tối đa không quá 3.781.070.000 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm tám mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày khởi công.

Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.