Mời thầu gói thầu xây lắp Trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh
Đăng ngày 23-03-2019 02:49

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn thông báo mời thầu rộng rãi:

Gói thầu xây lắp: Trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh, 6 phòng học, phòng học môn 2 tầng. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

Địa điểm: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ ngày 21-3-2019 đến trước 8 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian đóng thầu: Lúc 8 giờ ngày 1-4-2019.

Thời gian mở thầu: Lúc 8 giờ 15 ngày 1-4-2019.

Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thầu: Văn phòng BQLDA đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn, số 112 đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3956126.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng/bộ (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Giá trị gói thầu: Tối đa không quá 3.781.070.000 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm tám mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày khởi công.

Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác