Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018
Đăng ngày 22-05-2019 07:35

Kèm theo file Quyết định số 353/QĐ-SYT ngày 17/4/2019 của Sở Y tế.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác